Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Zarządzenie Rektora w sprawie utworzenia kierunku studiów oraz zmian w programie studiów

Kategoria: zarządzenia

Na podstawie § 145 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 9 kwietnia br. Rektor wydał zarządzenie nr 71 w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach dotyczących utworzenia kierunku studiów oraz zmian w programie studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

Od dnia podpisania zarządzenia zgodnie z opisaną w nim procedurą będą tworzone nowe kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim oraz dokonywane zmiany w programach już funkcjonujących studiów.

W celu utworzenia nowego kierunku studiów w okresie od 1 lutego do 31 maja należy złożyć w Biurze ds. Jakości Kształcenia opis koncepcji kształcenia na planowanym kierunku studiów. Po dokonaniu pozytywnej oceny zaprezentowanego opisu koncepcji przez Uniwersytecką Radę ds. Kształcenia wnioskodawca będzie mógł rozpocząć prace nad wnioskiem o utworzenie kierunku studiów, który należy złożyć w terminie do 30 stycznia w Biurze Spraw Studenckich. Wniosek ten będzie podstawą uchwały Senatu w sprawie nowego programu studiów.

Natomiast zgodnie z zarządzeniem wniosek o zmiany w programie studiów powinna złożyć rada dydaktyczna za pośrednictwem kierownika jednostki dydaktycznej w okresie od 1 do 31 grudnia do Biura Spraw Studenckich. Na podstawie złożonego wniosku zmiany w programie studiów będą uchwalane przez Senat.

Wersje edytowalne wzorów wniosków stanowiących załączniki do zarządzenia nr 71 Rektora UW są dostępne w dziale do pobrania na stronie URK.