Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Skład URK

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia
 • dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz. – Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, Przewodnicząca URK

osoby wskazane przez Rektora:

 • dr Justyna Godlewska-Szyrkowa – Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
 • mgr Natalia Greniewska – Przewodnicząca Zarządu Samorządu Doktorantów UW
 • dr Agnieszka Janiak-Jasińska – Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia
 • dr hab. Aneta Pieniądz – Wydział Historyczny
 • dr hab. Krzysztof Turzyński, prof. ucz. – Wydział Fizyki
 • mgr Jolanta Urbanik – Pełnomocnik Rektora ds. realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych na UW

osoby wskazane przez Samorząd Studentów UW:

 • Kamil Lebnicki – Wydział Filozofii i Socjologii
 • Antoni Łukasik – Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
 • Michał Radek – Wydział Prawa i Administracji
 • Krystyna Szumbarska – Wydział Biologii
 • Jan Wieczorek – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Michał Zinowczyk – Wydział Zarządzania

osoby wskazane przez Senat UW:

 • prof. dr hab. Barbara Fatyga – Wydział Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz – Wydział Zarządzania
 • dr hab. Sylwia Kulczyk – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • dr hab. Magdalena Markowska – Wydział Biologii
 • dr Małgorzata Sieńczewska – Wydział Pedagogiczny
 • prof. dr hab. Ewa Szczęsna – Wydział Polonistyki

przedstawiciel Samorządu Doktorantów UW:

 • mgr Damian Michalik – Wydział Fizyki

 

Rolę Sekretarza URK pełni mgr Maksymilian Sas z Sekretariatu Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia.