Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Skład URK

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia w kadencji 2020–2024
 • dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz. – Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, Przewodniczący URK

osoby wskazane przez Senat:

 • dr Justyna Godlewska-Szyrkowa – Wiceprzewodnicząca URK, Pełnomocniczka Rektora ds. jakości kształcenia, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • dr Łukasz Książyk – Prodziekan ds. studenckich, Wydział Polonistyki
 • dr hab. Magdalena Markowska – Prodziekan ds. studenckich, Wydział Biologii
 • dr hab. Aneta Pieniądz – Wydział Historyczny
 • dr hab. Krzysztof Jan Turzyński, prof. ucz. – Prodziekan ds. studenckich, Wydział Fizyki
 • mgr Jolanta Urbanik – Koordynatorka Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych, Szkoła Języków Obcych, Pełnomocniczka Rektora ds. realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych na UW

osoby wskazane przez Rektora:

 • dr Andrzej Bielecki – Prodziekan ds. studenckich, Wydział Prawa i Administracji
 • dr hab. Ewa Durska – Prodziekan ds. studenckich, Wydział Geologii
 • mgr Natalia Greniewska – Przewodnicząca Samorządu Doktorantów, Wydział Orientalistyczny
 • dr Agnieszka Janiak-Jasińska – Pełnomocniczka Rektora ds. kształcenia nauczycieli, Wydział Historii
 • dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz, prof. ucz. – Prodziekan ds. studenckich, Wydział Socjologii
 • dr hab. Monika Skorek – Prodziekan ds. studenckich, Wydział Zarządzania

osoby wskazane przez Samorząd Studentów:

 • Dominika Kuna – Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
 • Kamil Lebnicki – Wydział Filozofii i Socjologii
 • Jakub Obuchowski – Wydział Prawa i Administracji
 • Jan Wieczorek – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Michał Zinowczyk – Wydział Zarządzania
 • Patrycja Żukowska – Wydział Chemii

przedstawiciel Samorządu Doktorantów:

 • mgr Damian Michalik – Wydział Fizyki

Funkcję Sekretarza URK pełni mgr Maksymilian Sas z Sekretariatu Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia.