Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zadania

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia to nowy podmiot kolegialny wprowadzony na Uniwersytecie Warszawskim przez Statut uchwalony 26 czerwca 2019 r. przez Senat UW.

URK zajmuje się koordynowaniem i monitorowaniem działań strategicznych w obszarze kształcenia. Czuwa nad realizacją bieżącej polityki Uniwersytetu w zakresie dydaktyki, rekrutacji i organizacji studiów. Ponadto formułuje wytyczne skierowane do rad dydaktycznych oraz kierowników jednostek dydaktycznych w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim. Uchwały podjęte przez URK publikowane są w Dzienniku UW.

Zgodnie ze Statutem UW w skład URK wchodzi prorektor właściwy do spraw kształcenia, 6 osób wskazanych przez Senat, 6 osób wskazanych przez Rektora, 6 osób wskazanych przez Samorząd Studencki, a także przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

Kadencja Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 października w roku wyboru Rektora.