Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Wytyczne dotyczące przeliczania zaliczonych przedmiotów na punkty ECTS oraz uznawania z nich ocen

Kategoria: wytyczne

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia w dniu 28 sierpnia 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie wytycznych dotyczących przeliczania na punkty ECTS przedmiotów związanych z zaliczeniem części programu studiów w innej uczelni lub instytucji oraz uznawania z nich ocen na Uniwersytecie Warszawskim. Zachęcamy do zapoznania się ze wspomnianą uchwałą URK.

Wytyczne dotyczą kształcenia na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz są stosowane odpowiednio do kształcenia doktorantów.

Do przeliczania na punkty ECTS przedmiotów związanych z zaliczeniem części programu studiów w innej uczelni lub instytucji oraz uznawania z nich ocen zastosowanie mają ponadto postanowienia zarządzenia nr 8 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Zaliczania Osiągnięć zgodnego ze standardami Europejskiego Systemu Przenoszenia i Akumulowania Osiągnięć – ECTS.