Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Sposób organizacji studiów w Kolegium MISH

Kategoria: organizacja studiów

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia w dniu 28 lipca 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie określenia sposobu organizacji studiów w Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zachęcamy do zapoznania się ze wspomnianą uchwałą URK.

Uchwała została podjęta na podstawie § 4 ust. 5 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, zgodnie z którym:

“URK na wniosek rady dydaktycznej indywidualnych studiów międzydziedzinowych, uzgodniony z właściwym organem samorządu studentów, określa sposób organizacji studiów umożliwiających uzyskanie dyplomu ukończenia studiów na więcej niż jednym kierunku, w szczególności obejmujący: 1) zasady indywidualnej współpracy studentów z opiekunami naukowymi; 2) zakres indywidualnej organizacji tych studiów; 3) tryb i zasady określania i modyfikowania indywidualnego programu studiów studenta w ramach dziedzin, których studia dotyczą.”

Studenci Kolegium MISH będą realizować indywidualne studia międzydziedzinowe w sposób określony w uchwale od dnia 1 października 2020 r.